Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρήστου
Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρήστου
Συνδυασμός:
Νέα Δημοκρατία
Ψήφοι 2014:
3808

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 489 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 43
Τμήμα 490 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 49
Τμήμα 491 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 27
Τμήμα 492 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 49
Τμήμα 493 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 48
Τμήμα 494 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 34
Τμήμα 495 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 37
Τμήμα 496 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 47
Τμήμα 497 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 47
Τμήμα 498 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 36
Τμήμα 499 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 28
Τμήμα 500 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 50
Τμήμα 501 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 25
Τμήμα 502 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 43
Τμήμα 503 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 48
Τμήμα 504 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 23
Τμήμα 505 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 15
Τμήμα 506 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 38
Τμήμα 507 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 29
Τμήμα 508 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 43
Τμήμα 509 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 510 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 39
Τμήμα 511 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 29
Τμήμα 512 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 36
Τμήμα 513 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 39
Τμήμα 514 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 40
Τμήμα 515 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 39
Τμήμα 516 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 46
Τμήμα 517 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 36
Τμήμα 518 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 47
Τμήμα 519 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 29
Τμήμα 520 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 63
Τμήμα 521 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 44
Τμήμα 522 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 55
Τμήμα 523 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 44
Τμήμα 524 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 46
Τμήμα 525 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 42
Τμήμα 526 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 49
Τμήμα 527 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 63