Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λουκά
Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λουκά
Συνδυασμός:
ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Ψήφοι 2014:
7060

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 489 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 25
Τμήμα 490 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 30
Τμήμα 491 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 23
Τμήμα 492 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 28
Τμήμα 493 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 23
Τμήμα 494 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 34
Τμήμα 495 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 35
Τμήμα 496 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 45
Τμήμα 497 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 35
Τμήμα 498 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 16
Τμήμα 499 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 23
Τμήμα 500 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 34
Τμήμα 501 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 44
Τμήμα 502 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 23
Τμήμα 503 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 27
Τμήμα 504 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 31
Τμήμα 505 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 37
Τμήμα 506 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 29
Τμήμα 507 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 27
Τμήμα 508 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 28
Τμήμα 509 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 510 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 36
Τμήμα 511 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 33
Τμήμα 512 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 33
Τμήμα 513 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 23
Τμήμα 514 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 25
Τμήμα 515 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 16
Τμήμα 516 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 25
Τμήμα 517 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 31
Τμήμα 518 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 20
Τμήμα 519 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 32
Τμήμα 520 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 15
Τμήμα 521 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 26
Τμήμα 522 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 41
Τμήμα 523 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 30
Τμήμα 524 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 24
Τμήμα 525 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 28
Τμήμα 526 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 15
Τμήμα 527 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 25