Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιώτη
Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιώτη
Συνδυασμός:
ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Ψήφοι 2014:
7060

Εκλογές 2014. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 489 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 60
Τμήμα 490 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 75
Τμήμα 491 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 72
Τμήμα 492 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 53
Τμήμα 493 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 68
Τμήμα 494 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 64
Τμήμα 495 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 84
Τμήμα 496 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 78
Τμήμα 497 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 82
Τμήμα 498 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 12
Τμήμα 499 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 72
Τμήμα 500 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 80
Τμήμα 501 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 87
Τμήμα 502 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 54
Τμήμα 503 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 69
Τμήμα 504 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 68
Τμήμα 505 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 54
Τμήμα 506 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 81
Τμήμα 507 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 61
Τμήμα 508 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 68
Τμήμα 509 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 510 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 68
Τμήμα 511 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 72
Τμήμα 512 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 75
Τμήμα 513 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 51
Τμήμα 514 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 51
Τμήμα 515 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 54
Τμήμα 516 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 50
Τμήμα 517 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 47
Τμήμα 518 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 47
Τμήμα 519 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 64
Τμήμα 520 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 55
Τμήμα 521 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 54
Τμήμα 522 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 73
Τμήμα 523 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 48
Τμήμα 524 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 67
Τμήμα 525 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 85
Τμήμα 526 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 45
Τμήμα 527 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 60