Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) - Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) - Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία

Έγκυρα Ψηφοδέλτια : 10

Προβολή Υποψηφίων

Αρχηγός Συνδυασμού

(4μελής διευθύνουσα επιτροπή)

Εκλογές 2015. Ψήφοι ανά εκλογικό Τμήμα

Τίτλος Θέση Διεύθυνση Πρώτη Κυριακή Ψήφοι
Τμήμα 489 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 1
Τμήμα 490 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 491 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 492 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 493 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 494 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 495 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 1
Τμήμα 496 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 497 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 498 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 499 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 500 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 501 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 1
Τμήμα 502 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 503 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 504 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 505 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 506 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 1
Τμήμα 507 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 508 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΑΝΘΕΩΝ 0
Τμήμα 509 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 510 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 511 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 0
Τμήμα 512 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1
Τμήμα 513 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 514 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 515 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 1
Τμήμα 516 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 517 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 518 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 1
Τμήμα 519 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 520 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 521 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 1
Τμήμα 522 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 523 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 524 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 1
Τμήμα 525 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 1
Τμήμα 526 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0
Τμήμα 527 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΚΟΡΑΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0